Hạt nhựa màu đỏ - RED FNTC3012 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu đỏ - RED FNTC3012

Mã: RED FNTC3012 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email: [email protected]. Xin

Hạt nhựa màu đỏ - RED DUMO3010 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu đỏ - RED DUMO3010

Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email: [email protected]. Xin cảm ơn

 Hạt nhựa màu hồng - PINK PUBI8042 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu hồng - PINK PUBI8042

Mã: PINK PUBI8042 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email:

Hạt nhựa màu cam - ORANGE HUPO4004 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu cam - ORANGE HUPO4004

Mã: ORANGE HUPO4004 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email:

Hạt nhựa màu xanh - GREEN CTTT7002 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu xanh - GREEN CTTT7002

Mã: GREEN CTTT7002 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email:

Hạt nhựa màu xanh - BLUE SUWA1015 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu xanh - BLUE SUWA1015

Mã: BLUE SUWA1015 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email:

Hạt nhựa màu xanh - BLUE MITA6011 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu xanh - BLUE MITA6011

Mã: BLUE MITA6011 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email:

Hạt nhựa màu xám - GREY SUWA2005 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu xám - GREY SUWA2005

Mã: GREY SUWA2005 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email:

Hạt nhựa màu vàng - YELLOW HUPO5005 Jul 11
2018
Hạt nhựa màu vàng - YELLOW HUPO5005

Mã: YELLOW HUPO5005 Xuất xứ: Việt Nam Quy cách: 25kg/ bao Tình trạng: Còn hàng Để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại: 028 3729 2963 hoặc địa chỉ Email:


Description

Contact

Long Giang Plastic
26/6, đường số 12 - Phường Tam Bình - Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh.
0903.772.689